Koncerti

Koncertni datumi

  • 15.6.2018 - Nova Gorica

  • 17.8.2018 - Ilirska Bistrica

  • 26.8.2018 - Sežana

  • 29.9.2018 - Postojna

  • ...

Projekt podpirajo...